fbpx

Over LEDNLUX

De start: 2009


2009, Gerry Wouters en Agatino Sturiale richtten LEDNLUX op. Vanaf de start adviseerden Gerry en Tino in kwaliteitsvolle LED-verlichting. Om LEDNLUX te diversifiëren maken ze een merk van het product én richtten ze hun pijlen op de B2B-sector.

Als partner in verlichting creëert LEDNLUX perceptie waardoor we de verwachtingen steeds overtreffen. Door vast te houden aan kwaliteitsvolle producten in combinatie met een hoogwaardige service ontzorgen we de vakhandel en installateur.2014, LEDNLUX start met de LINIA-lijn:


De start van een nieuw hoofdstuk binnen LEDNLUX. Er werd ruimte gemaakt voor een productieruimte en er werd stevig geïnvesteerd in onderzoek naar materialen om maatwerk aan te leveren. Heden zijn we erg trots om te zeggen dat we gegroeid zijn op internationaal vlak en zetten we steeds meer een voet in de architecturale verlichting. Onze productieruimte is uitgerust met de meest innovatieve machines met productexperten aan het roer. Door van locatie te veranderen zijn we extra flexibel geworden in leveringen op internationaal vlak.Partner in licht:


Een onderdeel van een goed lichtontwerp is controle van het ontwerp met behulp van een lichtberekening. We berekenen de verlichtingssterkte, visualiseren en beoordelen. Hieruit besluiten we als de berekening voldoet aan de eisen.

Het lichtontwerp wordt op basis van armatuur-en lampkeuzes en met ruimtelijke paramaters samengesteld. Met deze resultaten stellen we vast als het lichtontwerp voldoet aan de vooropgestelde eisen en richtlijnen. Door gebruik te maken van een lichtberekening bekomen we de optimale luxwaarde. Luxwaarde is de waarde die een hoeveelheid aan licht weergeeft. De hoeveelheid licht die uit een lamp vertrekt is lumen.

Richtlijnen voor luxwaardes geven aan hoeveel licht u nodig heeft op de werkvloer zonder dat men belemmerd wordt of schade ondervindt door een tekort aan licht. Dit zijn Europese regels en worden gehanteerd o.a. ook gehanteerd bij werkongevallen.LEDNLUX 2.0 - R&D:


In het ontwerpproces van de LINIA-lijn houden we ons in de eerste plaats aan strikte kwaliteitsvoorwaarden. Zo zorgen we voor een efficiënte lichtuitstraling evenredig met de perceptie van dat bepaald product. Elk product geproduceerd en verdeelt door LEDNLUX is uniek in zijn soort. Zijnde in innovatie, kwaliteit als uitstraling. In deze drie grote pijlers maakt een product van LEDNLUX dan ook het verschil.

Tijdens het doorlopen van het productieproces handelen de LINIA-experten met de grootste zorgen. Elk lid van LEDNLUX houdt zich dan ook aan de strikte kwaliteitsparameters om zeker te zijn dat het product de LEDNLUX-kwalificering waardig is. Om de verwachtingen te overtreffen worden de producten ruimschoots getest en geïnspecteerd.Team